Nowe modele napędzają rekordowe zyski Mazdy w I połowie roku fiskalnego

  • Region europejski odnotował wysoką sprzedaż w pierwszej połowie roku fiskalnego
  • Mazda podnosi całoroczną prognozę finansową po uwzględnieniu udziału w sprzedaży modeli bazujących na dużej platformie

Mazda Motor Corporation ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe i sprzedażowe za drugi kwartał obecnego roku fiskalnego, raportując globalną sprzedaż 616 tys. pojazdów w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2023 r., co oznacza 20% wzrostu liczonego w ujęciu rok do roku.

Sprzedaż Mazdy w Europie w pierwszej połowie roku fiskalnego wzrosła o 34% rok do roku i wyniosła 90 tys. samochodów. Wyniki sprzedaży Mazdy w Ameryce Północnej wzrosły o 38% do 184 tys. samochodów. Na rodzimym dla Mazdy rynku w Japonii, sprzedaż w pierwszej połowie roku fiskalnego wyniosła 82 tys. sztuk co oznacza 20% wzrostu sprzedaży w ujęciu rok do roku. W Chinach, na największym dla Mazdy rynku azjatyckim odnotowano sprzedaż 45 tys. samochodów, co oznacza spadek o 8%. 

W pierwszej połowie obecnego roku fiskalnego Mazda odnotowała rekordową sprzedaż netto w wysokości 2 bln 317,3 mld jenów (15 mld euro *), co stanowi  41% wzrostu rok do roku, przekładając się na zysk z działalności operacyjnej w wysokości 129,6 mld jenów (847 mln euro*). Przychód netto w tym czasie wyniósł  108,1 mld jenów (706 mln euro*).

Pozytywny wpływ wprowadzenia do sprzedaży modeli bazujących na dużej platformie, jak Mazda CX-60 w Europie oraz Mazda CX-90 w Ameryce Północnej, znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu prognozowanego wyniku sprzedaży w perspektywie pełnego roku fiskalnego do wysokości 1,2 mln samochodów.

Prognozowana przez Mazdę sprzedaż w Europie wyniesie 193 tys. samochodów, co w skali globalnej oznacza, że Europa stanie się drugim największym rynkiem zbytu dla Mazdy. Mazda prognozuje osiągniecie wartości sprzedaży netto w wysokości 4 bln 800 mld jenów (31,7 mld euro*), zysku operacyjnego w wysokości 250 mld jenów (1,6 mld euro *) i przychodów netto w wysokości 170 miliardów jenów (1,1 mld euro*) w pełnym roku fiskalnym.

Niedawno Mazda Motor Corporation ogłosiła utworzenie nowego Działu Elektryfikacji centralizującego zasoby w celu przyspieszenia prac nad elektryfikacją. Mazda będzie kontynuować prace związane z inicjatywami dotyczącymi przyszłego rozwoju technologii elektryfikacji, aby dostosować się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i stale dążyć do neutralności węglowej we wszystkich zakładach Mazdy do 2035 roku. Mazda będzie nadal monitorować otoczenie biznesowe, trendy popytu na samochody na każdym rynku, na którym dostarczane są nasze pojazdy, oraz przyszły rozwój kwestii mających wpływ na działalność biznesową.

 

Źródlo: https://www.mazda.com/globalassets/en/assets/investors/library/result/files/presentation20231107_e.pdf

 

*Wartość euro dla wyników finansowych za pierwszą połowę roku fiskalnego została przeliczona wg kursu  €1 = ¥ 153, a dla prognoz całorocznych wyników finansowych wg kursu €1 = ¥151.