Subaru, Toyota oraz Mazda podejmują zobowiązanie do opracowania nowych silników dla ery elektryfikacji, z myślą o neutralności węglowej

Subaru Corporation (Subaru), Toyota Motor Corporation (Toyota) oraz Mazda Motor Corporation (Mazda) zobowiązały się do opracowania nowych silników dostosowanych do technologii elektryfikacji i dążenia do neutralności węglowej.

Subaru Corporation (Subaru), Toyota Motor Corporation (Toyota) oraz Mazda Motor Corporation (Mazda) zobowiązały się do opracowania nowych silników dostosowanych do technologii elektryfikacji i dążenia do neutralności węglowej. Dzięki tym rozwiązaniom technologicznym, każda z trzech firm będzie dążyć do optymalizacji w zakresie integracji z silnikami elektrycznymi, akumulatorami i innymi elektrycznymi komponentami napędowymi. Przekstawienie technologii na produkcję bardziej kompaktowych silników ma na celu również dekarbonizację jednostek spalinowych, czyniąc je kompatybilnymi z różnymi paliwami neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla (CN) *1.

Subaru, Toyota i Mazda zawsze kierowały się głębokim zrozumieniem zróżnicowanego stylu życia swoich klientów. Takie podejście doprowadziło te trzy firmy do opracowania charakterystycznych jednostek napędowych*2, które są nie tylko reprezentatywne dla każdej marki, ale także zaspokajają unikatowe potrzeby i preferencje ich klientów.

Dążąc do dekarbonizacji, wszystkie trzy firmy skupiły się na unikaniu technologii węglowych i starały się znaleźć inne opcje, działając z pasją i konkretnym celem. Ten sposób myślenia napędzał wysiłki mające na celu zapewnienie przyszłości łańcuchom dostaw i miejscom pracy, które stoją u podstaw rozwoju silników samochodowych. W ekstremalnych warunkach wyścigowej rywalizacji firmy pracowały nad poszerzeniem opcji układów napędowych i zasilania różnymi paliwami, wystawiając do rywalizacji torowej pojazdy napędzane ciekłym wodorem i paliwami neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla.

Powyższy proces sprecyzował rolę, jaką przyszłe silniki będą odgrywać w osiąganiu neutralności węglowej przez każdą z firm. Wraz z kolejną generacją napędów, trzy koncerny będą dążyć nie tylko do poprawy wydajności samych silników, ale także do optymalizacji ich integracji z elektrycznymi jednostkami napędowymi, wykorzystując zalety każdego z rozwiązań osobno.

Obok wysokiej wydajności i mocy, nowe silniki przyniosą rewolucję w konstrukcji pojazdów, ponieważ będą one w przyszłości bardziej kompaktowe, niż obecnie sprzedawane modele. Mniejsze silniki pozwolą na obniżenie przedniej maski, poprawiając stylistykę i osiągi aerodynamiczne, jednocześnie przyczyniając się do lepszej wydajności paliwowej. W toku prac rozwojowych będzie również położony nacisk na zgodność z coraz bardziej rygorystycznymi normami dotyczącymi emisji.

Jednocześnie nowe silniki staną się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, odchodząc od paliw kopalnych i oferując kompatybilność z różnymi alternatywami, w tym e-paliwem (paliwem syntetycznym), biopaliwami i ciekłym wodorem. W ten sposób silniki te przyczynią się do szerszego zastosowania paliw neutralnych węglowo (CN).

Po ogłoszeniu powyższej deklaracji, dyrektorzy generalni każdej z firm podzielili się swoimi komentarzami:

„Osiągnięcie społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla jest wyzwaniem, które musi zostać podjęte przez przedstawicieli japońskiego przemysłu i całe społeczeństwo. Kontynuując udoskonalanie technologii elektryfikacji, będziemy również ulepszać nasze silniki typu bokser, aby w przyszłości wykorzystywać paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Idąc dalej, trzy firmy dzielące te same aspiracje będą kontynuować dążenie do osiągnięcia zrównoważonej doskonałości w japońskim przemyśle motoryzacyjnym.”
(Atsushi Osaki, Dyrektor Reprezentujący, Prezes oraz CEO, Subaru Corporation)

„Aby zapewnić naszym klientom różnorodne opcje osiągnięcia neutralności węglowej, konieczne jest podjęcie wyzwania ewolucji silników, które są zgodne ze środowiskiem energetycznym przyszłości. Trzy firmy, które mają te same aspiracje, będą udoskonalać technologie silnikowe poprzez przyjazną konkurencję.”

(Koji Sato, Prezes, Członek Rady Dyrektorów oraz CEO, Toyota Motor Corporation)

„Będziemy nadal oferować klientom ekscytujące samochody, doskonaląc silniki spalinowe w erze elektryfikacji i rozszerzając możliwości osiągnięcia neutralności węglowej na wielu ścieżkach równocześnie. Biorąc pod uwagę kompatybilność silnika Wankla ze zelektryfikowanymi układami napędu i paliwami neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla, Mazda będzie nadal rozwijać tę technologię poprzez współtworzenie i konkurowanie, aby zapewnić jej szeroki wkład w społeczeństwo przyszłości.”

(Masahiro Moro, Dyrektor Reprezentujący, Prezes oraz CEO, Mazda Motor Corporation)

Choć Subaru, Toyota i Mazda konkurują na rynku motoryzacyjnym ze swoimi unikatowymi silnikami i modelami samochodów, to ich wspólnym celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez podejście wielotorowe. Wraz z podobnie myślącymi partnerami z podobnymi kwalifikacjami i pasją do silników, będą pracować nad stworzeniem przyszłości japońskiego przemysłu motoryzacyjnego.


*1: Paliwa o zerowej emisji CO₂ netto do atmosfery w całym cyklu życia, od produkcji do użycia. Należą do nich e-paliwa wytwarzane z wodoru i dwutlenku węgla oraz biopaliwa pochodzące z biomasy (roślin itp.).


*2: Kultowe silniki każdej firmy

Subaru: Poziomy – przeciwsobny układ silnika typu bokser, który polega na rozłożeniu każdej pary cylindrów i tłoków o 180° względem siebie. W efekcie tworzy to silnik, który jest niższy i bardziej płaski, niż jednostki napędowe innych typów.

Toyota: czterocylindrowy silnik rzędowy. Osiąga zarówno wysoką moc, jak i wysoką sprawność energetyczną.

Mazda: Silnik Wankla. Kompaktowy i lekki, a jednocześnie mocny. Obecnie stosowany, jako generator energii elektrycznej Mazdy MX-30 R-EV.

 

Strona internetowa Subaru: https://www.subaru.co.jp/news-en/2024_05_28_112205
Strona internetowa Toyota: https://global.toyota/en/newsroom/corporate/40850156.html
YouTube URL: https://youtube.com/live/lwwlnGIAxVw