Mazda zamyka rok fiskalny z najlepszymi wynikami w historii

Mazda Motor Corporation ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe i sprzedażowe za pełny rok fiskalny, raportując globalną sprzedaż 1 mln 241 tys. pojazdów w okresie 12 miesięcy kończącym się 31 marca 2024 r. i tym samym osiągnęła 12% wzrost liczony rok do roku.

  • Silna dynamika wzrostu we wszystkich regionach
  • Wzrost zysku z działalności operacyjnej o 76%
  • Europa zakończyła rok fiskalny ze zdecydowanym wzrostem sprzedaży

Mazda Motor Corporation ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe i sprzedażowe za pełny rok fiskalny, raportując globalną sprzedaż
1 mln 241 tys. pojazdów w okresie 12 miesięcy kończącym się 31 marca 2024 r. i tym samym osiągnęła 12% wzrostu licząc rok do roku.

Odzwierciedleniem zwiększonych wysiłków w zakresie odbudowy sprzedaży, redukcji kosztów i poprawy zysku zmiennego są wyniki na koniec roku, gdzie Mazda odnotowała sprzedaż netto w wysokości 4 bln 827,7 mld jenów (30,7 mld euro*), co stanowi 26% wzrostu liczonego rok do roku, co przekła się na całoroczny zysk z działalności operacyjnej w wysokości 250,5 mld jenów (1,59 mld euro*) przy przychodzie netto w wysokości 207,7 mld jenów (1,3 mld euro*), odpowiednio o 76% i 45% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ameryka Północna pozostaje największym rynkiem sprzedażowym dla Mazdy
i zamyka rok fiskalny sprzedażą 514 tys. samochodów (+26% w ujęciu rok do roku), napędzaną w dużej mierze przez premierowe dla tego rynku modele: Mazdę CX-70 oraz CX-90, a także kontynuację doskonałych wyników sprzedaży Mazdy CX-50.

Na rodzimym dla Mazdy rynku w Japonii odnotowano sprzedaż 160 tys. pojazdów (-3% w ujęciu rok do roku). Chiny, największy dla Mazdy rynek sprzedaży w Azji (poza Japonią) zamykają rok fiskalny wynikiem 97 tys. sprzedanych egzemplarzy (+15% w ujęciu rok do roku).

Sprzedaż Mazdy w Europie wzrosła o 13% rok do roku, osiągając wynik 180 tys. sprzedanych samochodów, a dalsze wzrosty są prognozowane choćby dzięki ostatniej premierze Mazdy 2 Hybrid oraz wchodzącej właśnie do sprzedaży Mazdy CX-80. Zdecydowanie pozytywne wyniki odnotowały dwa największe europejskie rynki: Niemcy, gdzie sprzedano 46 tys. egzemplarzy (+23% w ujęciu rok do roku) oraz Wielka Brytania z wynikiem 29 tys. samochodów (+8%).   

W roku fiskalnym kończącym się w marcu 2025 r. Mazda prognozuje pozytywne wyniki sprzedażowe we wszystkich regionach, łącznie z Europą, gdzie planowana jest sprzedaż 183 tys. egzemplarzy (+2% liczone rok do roku). Prognoza sprzedaży w skali globalnej wynosi 1 mln 400 tys. pojazdów.

Stałe monitorowanie otoczenia biznesowego pozwala w perspektywie pełnego roku fiskalnego na prognozowanie sprzedaży netto w wysokości 5 bln 350 mld jenów (34,5 mld euro*), zysku operacyjnego w wysokości 270 mld jenów (1,7 mld euro*) i przychodów netto w wysokości 150 miliardów jenów (967,7 mln euro) dla roku fiskalnego kończącego się 31 marca 2025 r.

W nadchodzących miesiącach Mazda będzie kontynuować prace związane z inicjatywami dotyczącymi rozwoju technologii elektryfikacji, zaopatrzenia w akumulatory i redukcji CO₂, wykorzystując technologię wieloplatformowej elektryfikacji, rozszerzając wprowadzenie napędów typu PHEV i układów miękkiej hybrydy do modeli zbudowanych w oparciu o Dużą Platformę, jak wskazano w polityce zarządu do 2030 roku.

 

 

*Źródło: MAZDA: Financial Results & Presentation Documents | IR Library;
Wyniki finansowe za rok fiskalny zakończony w marcu 2024 zostały podane w oparciu o kurs €1 = ¥157, a prognozy dla roku fiskalnego kończącego się w marcu 2025 zostały wyliczone w oparciu o kurs €1 = ¥155.