Mazda notuje rekordowe zyski na koniec trzeciego kwartału roku fiskalnego 2023/24

  • Mazda zamyka trzeci kwartał roku fiskalnego rekordowymi zyskami
  • Globalne wyniki sprzedaży wzrosły dzięki silnej ofercie modeli zbudowanych w oparciu o dużą platformę

Mazda Motor Corporation ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe i sprzedażowe za trzeci kwartał obecnego roku fiskalnego, raportując globalną sprzedaż 930 tys. pojazdów w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r., co oznacza 17% wzrostu liczonego w ujęciu rok do roku.

Sprzedaż Mazdy w Europie w pierwszych trzech kwartałach roku fiskalnego wzrosła o 24% rok do roku i wyniosła 135 tys. samochodów, dzięki doskonałym wynikom CX-60 i CX-5.

W Niemczech i Wielkiej Brytanii, największych rynkach europejskich dla Mazdy, sprzedaż wyniosła odpowiednio 34 tys. i 22 tys. egzemplarzy. Wyniki sprzedaży Mazdy w Ameryce Północnej wzrosły o 32% do 380 tys. samochodów. W Japonii, na rodzimym dla Mazdy rynku, sprzedaż na koniec trzeciego kwartału roku fiskalnego wyniosła 121 tys. sztuk, co oznacza 12% wzrostu sprzedaży w ujęciu rok do roku. W Chinach, na największym dla Mazdy rynku azjatyckim odnotowano sprzedaż 73 tys. samochodów, co oznacza 1% wzrostu.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku fiskalnego Mazda odnotowała rekordowe zyski w każdej kategorii bilansu: sprzedaż netto w wysokości 3 mld 566,5 mln jenów (23 mld euro*), co stanowi 32% wzrostu rok do roku, przekładając się na zysk z działalności operacyjnej w wysokości 200,2 mld jenów (1,3 mld euro*). Przychód netto w tym czasie wyniósł 165,5 mld jenów (1,067 mld euro*).

Uważnie analizując różne scenariusze i ryzyka, w tym wpływ niedawnego trzęsienia ziemi na półwyspie Noto w Japonii, prognoza Mazdy na cały rok pozostaje niezmieniona: sprzedaż w perspektywie pełnego roku fiskalnego osiągnie wolumen 1,286 mln samochodów, przy wartości sprzedaży netto w wysokości 4 bln 800 mld jenów (31,8 mld euro*), rekordowej wartości zysku operacyjnego w wysokości 250 mld jenów (1,7 mld euro *) i przychodach netto w wysokości 170 miliardów jenów (1,1 mld euro*) w pełnym roku fiskalnym, kończącym się 31 marca 2024 r.

W trzecim kwartale roku obrotowego Mazda Motor Corporation ponownie utworzyła grupę ds. rozwoju silnika Wankla (RE Development Group) w celu przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych nad silnikami z trójkątnym rotorem, które będą wykorzystywane jako generatory energii w zelektryfikowanych modelach. RE Development Group będzie prowadzić prace badawczo-rozwojowe w takich obszarach, jak zgodność z przepisami na głównych rynkach, a także zastosowanie paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

 

źródło: presentation20240209_e.pdf (mazda.com)

*Wartość euro dla wyników finansowych za trzy kwartały roku fiskalnego została przeliczona wg kursu €1 = ¥ 155, a dla prognozy całorocznych wyników finansowych wg kursu €1 = ¥151.